Chotilsko
You are here: Úvod - Chotilsko - Další naučné stezky a aktivity v okolí

Další naučné stezky a aktivity v okolí

Vymyšlenská pěšina (4 km)

Tato stezka je pojmenována podle stejnojmenné přírodní rezervace a vede z obce Mokrsko do obce Kobylníky. Naučná stezka zahrnuje 10 informačních tabulí věnujících se fauně a floře středního Povltaví a zároveň připomíná i historická řemesla jako těžbu dřeva a vorařství.
http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-vymyslenska-pesina.htm

Zlaté psí hory 

Jedná se o naučnou stezku, která prochází jedním z největších ložisek zlata v Evropě. Tabule jsou věnovány popisu geologického složení, nerostům a horninám.
http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-zlate-psi-hory.htm

Hněvšín – jezdectví

Na Drtinově statku se každoročně koná spousty jezdeckých akcí jako např. Hněvšínskou podzimní slavnost, Napoleonův ústup od Moskvy či Memoriál generála Custera.

Hrad Ostomeč

Zřícenina hradu Ostromeče, který byl založen tábority roku 1424, se nalézá na skalním ostrohu nad soutokem Vltavy a potoka Mastníka. Již roku 1542 byl však opuštěn. Do dnešních dnů se z hradu nezachovalo téměř nic. Jeho skromné pozůstatky můžete navštívit vydáte-li se po žluté stezce z Hrazan.

Keltské oppidum Hrazany

Toto keltské oppidum z 2. stol. p. n. l. zabíralo jednu dobu až 39 ha a nachází se mezi vrchy Doubí a Červenka. Část oppida byla zatopena Slapskou přehradou.

Psané skály u Poličan

Do skály jsou zde vyryty zbožné nápisy, které připomínají období české reformace z 16. a 17. stol. I Prof. František Drtina se o těchto nápisech zmiňoval v měsíčníku „Vltavské Proudy."

Mlýny na Meredském potoce

Na potoce Meredník bylo pět mlýnů, Žižkovský, Nouzecký, Havlíkův, Snopkův, na Moráni. Dnes již žádný z nich neslouží svému původnímu účelu, jsou předělány na obytné domy, kromě mlýna Nouzeckého, který v r. 1876 vyhořel a již nebyl obnoven. U Havlíkova mlýna můžeme vidět pozůstatky náhonu.

Živohošť

Živohošť je proslulá jako rekreační středisko a prázdninové letovisko na břehu řeky Vltavy. Obdivovat zde můžeme kostel sv. Fabiána a Šebestiána.

<< ZPĚT