Historie
You are here: Úvod - Historie - František Drtina

František Drtina

František Drtina, po kterém nese rozhledna na Besedné svoje jméno, se narodil 3.10.1861 v rolnické rodině v nedalekém Hněvšíně (dnes je součástí obce Chotilsko). Ve svých 11 letech odešel na studia do Prahy. V roce 1880 byl přijat na Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde od roku 1882 učil i T.G.Masaryk.

Ten poslal Františka Drtinu na univerzitu do zahraničí a tak se dostal do Berlína, Curychu, Paříže a Oxfordu. Po návratu učil na několika pražských gymnáziích. V r. 1891 se habilitoval u prof. Masaryka, v r. 1898 byl jmenován mimořádným profesorem filosofie a pedagogiky, v r. 1903 se stává řádným profesorem.

Navíc přednášel v různých městech pro veřejnost. V r. 1907 – 1911 byl říšským poslancem za Masarykovu realistickou stranu. Na počátku 1. světové války odešel Masaryk do exilu, Drtina se naopak zapojil do domácího odboje společně s Edvardem Benešem. V listopadu 1918 se stal poslancem revolučního Národního shromáždění a náměstkem ministra školství a národní osvěty.

František Drtina mnohokrát hostil ve své rodné vesničce svého přítele a kolegu T.G.Masaryka. Byl velikým milovníkem rodného povltavského kraje, stál u zrodu časopisu „Vltavské proudy", v němž publikoval rozsáhlý článek Střední Vltava a česká turistika, podporoval Vltavský komitét a jiné aktivity v tomto kraji. Na jeho domě byla v roce 2002 z podnětu obce Chotilsko znovu odhalena pamětní deska.

<< ZPĚT