Chotilsko
You are here: Úvod - Chotilsko - Drtinova stezka (10km)

Drtinova stezka (10km)

Tuto sedmikilometrovou naučnou stezku zpřístupnil v roce 2002 Svaz ochránců přírody a krajiny ČR z podnětu obce Chotilsko. Trasa se skládá z několika zastávek a začíná od rozcestí naučné stezky Vymyšlenská pěšina, kde se nachází tabule věnovaná řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Pokračujeme-li po žluté turistické značce směrem na Hněvšín, nalezneme další zastávku nazvanou „Louka a okraj lesa". Následují dvě zastávky věnované životu a dílu prof. Drtiny. Další zastávka je u Drtinova rodného domu, kde si jeho památku připomeneme i díky obnovené pamětní desce. 

Na vrcholku Besedné stojí tabule věnovaná původní Drtinově rozhledně postavené v roce 1926 a za komunismu v šedesátých letech zbořené. Cestou k Živohošti můžeme shlédnout zastávku věnovanou lesům. Mezi stromy se začíná objevovat hladina Slapské přehrady. Na okraji lesa u silnice je zastávka věnovaná Živohošti, známé plavecké, rybářské a dnes zejména rekreační oblasti.

Naučná stezka dále pokračuje ke kostelu sv. Fabiána a Sebestiána v Živohošti, který před vytvoření přehrady stával vysoko na skále nad Vltavou. Dále trasa pokračuje lesem po červené turistické značce a končí u Živohošťského mostu.

Celá trasa je značená zelenobílou značkou, používanou pro naučné stezky.

ZPĚT >>